ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ AED ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROËN ΚΑΙ MERCEDES – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ AED ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROËN ΚΑΙ MERCEDES

Παράρτημα 1:Κεντρική Υπηρεσία
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΙΚΟΣΙ (20) ΣΥΣΚΕΥΩΝ AED, ΤΥΠΟΥ ZOLL AED PLUS, ΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΖΟΥΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ CITROËN ΚΑΙ MERCEDES.
Αριθμός Εντολής 109/01-07-2020
ΑΔΑ 6ΟΖΝΟΡ1Π-605
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 06-07-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear