ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE χωρίς πούδρα (80.000 TEMAXIA) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE χωρίς πούδρα (80.000 TEMAXIA)

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ Χ- LARGE χωρίς πούδρα (80.000 TEMAXIA)
Αριθμός Εντολής 1711/04-06-2020
ΑΔΑ ΩΑΘΜΟΡ1Π-ΜΛΕ
ΑΔΑΜ 20PROC006915364
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 29-06-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear