ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 3:Παράρτημα Πάτρας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
(ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ-ΚΛΕΙΣΤΡΑΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ)
ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής 20Α/22-04-2021
ΑΔΑ 9ΩΚ7ΟΡ1Π-ΠΒΤ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-05-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear