ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΙΑΛΩΝ
ΚΛΕΙΣΤΡΑ ΦΙΑΛΩΝ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΦΙΑΛΩΝ
ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 20ΥΓ/13-07-2021
ΑΔΑ 681ΧΟΡ1Π-ΚΙΖ
ΑΔΑΜ 21REQ008912076
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-07-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear