ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΒΑΨΙΜΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
Αριθμός Εντολής 43ΗΛ/16-10-2020
ΑΔΑ ΩΡΛΟΓΟΡ1Π-ΥΟ8
ΑΔΑΜ 20REQ007609764
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-11-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear