ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΝΤΛΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ -ΤΟΜΕΑ ΑΡΤΑΣ
Αριθμός Εντολής Α01/01-02-2022
ΑΔΑ 6ΗΘΝΟΡ1Π-8ΕΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-03-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear