ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ- ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Αριθμός Εντολής ΑΕ 28-52/13-08-2019
ΑΔΑ 6ΦΧΗΟΡ1Π-0ΧΩ
ΑΔΑΜ 19PROC005432446
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-08-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear