ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΜΒ Α000989950211 ΑΜΕΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ Η ΤΩΝ
ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 207/24-10-2019
ΑΔΑ 63Υ0ΟΡ1Π-ΓΥΠ
ΑΔΑΜ 19PROC005752657
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear