ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΛΑΔΙ ΚΙΝΗΤΗΡΑ VW5W-30 ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΛΙΤΡΟΥ Η ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΙΤΡΩΝ ΓΙΑ
ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
Αριθμός Εντολής 206/24-10-2019
ΑΔΑ ΩΧΖΝΟΡ1Π-ΔΞ2
ΑΔΑΜ 19PROC005752577
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 04-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear