ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 77/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 77/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΑΛΩΔΙΑ ΗΚΓ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΕΙΡΙΔΑ ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΝΙΒΡ ΓΙΑ ΜΟΝΙΤΟΡ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 02-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 77/2018
ΑΔΑ 6Ω46ΟΡ1Π-7ΣΖ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-08-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear