ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 5/2021 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 5/2021

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΗΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΙΚΗΣ
Ημερομηνία Διακήρυξης 03-02-2021
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 5/2021
ΑΔΑ ΩΤ4ΗΟΡ1Π-ΒΚΨ
ΑΔΑΜ 21PROC008089447 2021-02-03
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-02-2021 - Ωρα 10.00
Αρχείο PDF pdf
Bear