ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 45/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΞΩΣ 45/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 45/2018
ΑΔΑ ΨΠΖ9ΟΡ1Π-Π1Α
ΑΔΑΜ 18PROC003112444 2018-05-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-05-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear