ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ (ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ (ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ)

Παράρτημα 12:Παράρτημα Μυτιλήνης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΩΝ ΛΗΨΗΣ ΗΚΓ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΚΑΒ ΣΥΡΟΥ (ΑΕΡΟΔΙΑΚΟΜΙΔΕΣ)
Αριθμός Εντολής 141/02-06-2021
ΑΔΑ 96ΜΨΟΡ1Π-ΙΜΧ
ΑΔΑΜ 21PROC008705852
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-06-2021
Αρχείο PDF pdf
Bear