ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΕΚΑΒ – Παράρτημα Τρίπολης, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 31/18-3-2020 Αιτήματος προμήθειας και σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΕΚΑΒ – Παράρτημα Τρίπολης, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 31/18-3-2020 Αιτήματος προμήθειας και σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές

-- ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ --
Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Το ΕΚΑΒ - Παράρτημα Τρίπολης, κατόπιν του υπ΄ αριθμ. ΑΕ 31/18-3-2020 Αιτήματος προμήθειας και σύμφωνα με την ΠΝΠ (ΦΕΚ 42/τ. Α’25.2.2020) καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές
Αριθμός Εντολής 31/03-04-2020
ΑΔΑ 6ΠΠΝΟΡ1Π-ΝΨΣ
ΑΔΑΜ 20PROC006522470
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear