ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
Αριθμός Εντολής Γ26/12-11-2020
ΑΔΑ 6ΨΞΜΟΡ1Π-4Ω3
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-12-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear