ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΧΕΠ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 47/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΧΕΠ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 47/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΕΡΟΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΤΩ ΑΚΡΟΥ ΜΙΚΡΟΙ
Ημερομηνία Διακήρυξης 07-05-2018
Αριθμός Διακήρυξης 47/2018
ΑΔΑ Ω80ΓΟΡ1Π-9ΧΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003045663 2018-05-07
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-05-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear