ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ

Παράρτημα 6:Παράρτημα Καβάλας
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΕΚΑΒ ΚΑΒΑΛΑΣ
Αριθμός Εντολής 28Λ/21-08-2020
ΑΔΑ ΩΜ1ΖΟΡ1Π-ΝΡ9
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 07-10-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear