ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ(ΚΥΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VW TRANSPORT (ΚΗΙ 9979 & KHI 9980) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ(ΚΥΒΩΤΙΟ ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ) ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VW TRANSPORT (ΚΗΙ 9979 & KHI 9980)

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΣΘΕΝΟΦΌΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VW TRANSPORT (ΚΗΙ 9979 & KHI 9980) (ΕΚΑΒ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)
Αριθμός Εντολής Τ66/21-06-2022
ΑΔΑ 68ΓΦΟΡ1Π-ΡΕΕ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-07-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear