ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 1874/12-09-2019
ΑΔΑ ΨΛΡΩΟΡ1Π-1ΞΘ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 24-09-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear