ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ 93/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ 93/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΣΑΣΜΑΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ FIAT DUCATO DIESEL
Ημερομηνία Διακήρυξης 10-09-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 93/2018
ΑΔΑ ΨΠΘΧΟΡ1Π-ΣΧΟ
ΑΔΑΜ 18PROC003662200 2018-09-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-09-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear