ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ. 72/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ. 72/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-07-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ. 72/2018
ΑΔΑ Ω8Γ9ΟΡ1Π-Γ0Μ
ΑΔΑΜ 18PROC003432829 2018-07-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-07-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear