ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ. 56/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ. 56/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΚΡΕΜΑΡΙΕΡΑ CITROEN JUMPER
TEM. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 56/2018
ΑΔΑ 6ΥΔ1ΟΡ1Π-ΗΦ8
ΑΔΑΜ 18PROC003309503 2018-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear