ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ. 54/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΣ. 54/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΨΥΚΤΙΚΟ ΥΓΡΟ ΦΡΕΟΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 22-06-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΕΞΩΣ 54/2018
ΑΔΑ 73ΞΣΟΡ1Π-9ΩΣ
ΑΔΑΜ 18PROC003304934 2018-06-22
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 05-07-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear