ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 542 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 542

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 17-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10422/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002263315 2017-11-2017
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear