ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 540 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 540

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 15-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10350/2017
ΑΔΑ 75ΜΘΟΡ1Π-ΠΓΙ
ΑΔΑΜ 17PROC002263267 2017-11-17
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 23-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear