ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 238 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΧΕΠ ΜΕ ΑΕ 238

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΦΛΑΝΤΖΑ ΤΡΙΓΩΝΗ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΤΕΜ 10
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-06-2019
Αριθμός Διακήρυξης ΧΕΠ 41/2019
ΑΔΑ 6ΖΦΕΟΡ1Π-Θ7Ζ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 20-06-2019 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear