Προσκληση ενδιαφέροντος ανταλλακτικών ΧΕΠ 125/2018 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

Προσκληση ενδιαφέροντος ανταλλακτικών ΧΕΠ 125/2018

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Κυλινδροκεφαλή Cintroen Jumper τεμ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 09-08-2018
Αριθμός Διακήρυξης ΧΕΠ 125/2018
ΑΔΑ Ω6ΚΛΟΡ1Π-Κ1Κ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 16-08-2018 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear