ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 506 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 506

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΞΕΜΟΝΤΑΡΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΡΟΧΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 08-11-2017
Αριθμός Διακήρυξης 10028/2017
ΑΔΑ ΩΒΥΩΟΡ1Π-9ΤΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-11-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear