ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 468 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 468

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Ημερομηνία Διακήρυξης 23-10-2017
Αριθμός Διακήρυξης 9376/2017
ΑΔΑ 7ΦΕΙΟΡ1Π-ΔΦ8
ΑΔΑΜ 17PROC002130432
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear