ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 389 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 389

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή Καθρέπτης εξωτερικός-δεξιός Fiat Ducato τεμ. 1
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7774/2017
ΑΔΑ Ω6ΞΖΟΡ1Π-9ΜΝ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 03-10-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear