ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 374/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 374/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΤΩΝ ΑΝΥΨΩΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 12-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7516/2017
ΑΔΑ 7Μ3ΞΟΡ1Π-Η4Ω
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear