ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 371/17 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 371/17

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 13-09-2017
Αριθμός Διακήρυξης 7624/2017
ΑΔΑ ΩΧΥΗΟΡ1Π-Σ37
ΑΔΑΜ 17PROC001938798 2017-09-13
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 26-09-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear