ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 285 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕ ΑΕ 285

Παράρτημα 2:Παράρτημα Θεσσαλονίκης
Είδος Διαγωνισμού Συνοπτικός
Περιγραφή ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ
Ημερομηνία Διακήρυξης 18-07-2017
Αριθμός Διακήρυξης 5969/2017
ΑΔΑ 7Η4ΝΟΡ1Π-5ΧΗ
ΑΔΑΜ 17PROC001709016
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 01-08-2017 - Ωρα 10:00 πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear