ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MERCEDES (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MERCEDES (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ MERCEDES (ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ) ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Αριθμός Εντολής Τ10/11-01-2022
ΑΔΑ ΨΣΟΓΟΡ1Π-862
ΑΔΑΜ 22REQ010088163
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 09-03-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear