ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 1037 – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 1037

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 1037
Αριθμός Εντολής 190/29-10-2019
ΑΔΑ ΨΓΙΥΟΡ1Π-ΧΣΙ
ΑΔΑΜ 19PROC005768229
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 11-11-2019
Αρχείο PDF pdf
Bear