ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-7245 ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-7245 ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Παράρτημα 10:Παράρτημα Τρίπολης
Είδος Διαγωνισμού Διαπραγμάτευση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΗΗ-7245 ΑΣΘ. ΕΚΑΒ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Αριθμός Εντολής 862/07-04-2020
ΑΔΑ 62Β2ΟΡ1Π-5ΕΞ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 10-04-2020
Αρχείο PDF pdf
Bear