ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(Α.Δ. Β12/26-3-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ(Α.Δ. Β12/26-3-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Β12/26-03-2023
ΑΔΑ ΨΧ9ΧΟΡ1Π-ΩΟ4
ΑΔΑΜ 23PROC012499024
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 27-04-2023 - Ωρα 11.00
Αρχείο PDF pdf
Bear