ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ19/7-4-23) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ19/7-4-23)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (ΚΟΙΣΠΕ) ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΜΕΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ ΜΕΣΩ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αριθμός Εντολής Γ19/07-04-2023
ΑΔΑ 6ΞΖΨΟΡ1Π-Μ43
ΑΔΑΜ 23PROC012500610
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 28-04-2023 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear