ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Γ11) – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ (Γ11)

Παράρτημα 8:Παράρτημα Λαμίας
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ΕΚΑΒ ΛΑΜΙΑΣ : Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Κοι.Σ.Π.Ε.)
Αριθμός Εντολής Γ11/30-01-2024
ΑΔΑ 6ΗΩΔΟΡ1Π-ΨΩΞ
ΑΔΑΜ 24PROC014233966
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-02-2024 - Ωρα 12.00
Αρχείο PDF pdf
Bear