ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ. – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.

Παράρτημα 7:Παράρτημα Ιωαννίνων
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΥΧΕΝΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΟΛΛΑΡΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΠΑΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
Αριθμός Εντολής Ν22/19-04-2022
ΑΔΑ ΨΧΜΚΟΡ1Π-2Η2
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-05-2022 - Ωρα 12:00
Αρχείο PDF pdf
Bear