ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ83/30-11-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ83/30-11-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ALCATEL 4035REF ΤΕΜ.8
2. ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ALCATEL 4019REF ΤΕΜ.4
3. ΣΠΙΡΑΛ ΚΑΛΩΔΙΟ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΜΕΣΑΙΟ ΤΕΜ.50
4. ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ALCATEL 4035
REF ΤΕΜ.10
Αριθμός Εντολής 83/30-11-2022
ΑΔΑ 6ΑΨΩΟΡ1Π-ΙΛΜ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 22-12-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear