ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ8/15-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ8/15-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ:
1. ΜΕΓΕΘΟΣ M, 20.000 ΤΜΧ.
2. ΜΕΓΕΘΟΣ XL, 160.000 ΤΜΧ.
ΣΥΝΟΛΟ: 180.000 ΤΜΧ.
MEIOΔΟΣΙΑ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ
ΟΠΩΣ Ο ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Αριθμός Εντολής 8/15-02-2022
ΑΔΑ ΨΨΩ3ΟΡ1Π-ΡΝΖ
ΑΔΑΜ 22PROC010065249 2022-02-16
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2022 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear