ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ73/07-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ73/07-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΣΑΣΜΑΝ ΤΥΠΟΥ MERCEDES ΚΩΔΙΚΟΣ: A9062602301 (711680) ΤΜΧ.2
ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Αριθμός Εντολής 73/07-10-2022
ΑΔΑ 9Ν9ΦΟΡ1Π-4ΩΨ
ΑΔΑΜ 22PROC011392994 2022-10-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2022 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear