ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ72/07-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ72/07-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Φίλτρο μικροσωματιδίων DPF τμχ.2
Γνήσιo ανταλλακτικό σύμφωνα με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές
Αριθμός πλαισίου :WDB9066331P215106 και WDB9066331P214752
κινητήρας : 651.955
Αριθμός Εντολής 72/07-10-2022
ΑΔΑ ΨΖΠΒΟΡ1Π-ΞΒΞ
ΑΔΑΜ 22PROC011392477 2022-10-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2022 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear