ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ71/07-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ71/07-10-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. Λιπαντικά Σασμάν ΚΩΔ.: A000989800709 ΛΙΤΡΑ 75
2. Λιπαντικά Διαφορικού ΚΩΔ.: A000989720713 ΛΙΤΡΑ 75
Αριθμός Εντολής 71/07-10-2022
ΑΔΑ ΨΗ2ΚΟΡ1Π-ΛΗΛ
ΑΔΑΜ 22PROC011391674 2022-10-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 25-10-2022 - Ωρα 10:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear