ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ7/08-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ7/08-02-2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή Α. Επαναπλήρωση φιαλών οξυγόνου
Β. Υδραυλικές δοκιμές φιαλών και βαφές
Γ. Κλείστρα φιαλών με τοποθέτηση
Δ. Μεταφορά φιαλών
Ε. Ενοικίαση Φιαλών
Αριθμός Εντολής 7/08-02-2022
ΑΔΑ 6ΜΤΔΟΡ1Π-ΟΡΠ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 08-03-2022 - Ωρα 11:00πμ
Αρχείο PDF pdf
Bear