ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ59/29-08-2023 ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ59/29-08-2023 ΓΙΑ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑ-ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗ ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ-ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ-ΦΙΔΟΑΠΩΘΗΣΗΣ
ΤΟΜΕΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
Αριθμός Εντολής 59/29-08-2023
ΑΔΑ Ψ20ΒΟΡ1Π-ΔΑΥ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear