ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ57/29-08-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ57/29-08-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR06-AA 1,5V ΤΜΧ.200
2. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR03-AAA 1,5V ΤΜΧ.200
3. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR14 1,5V ΤΜΧ.30
4. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR20 1,5V ΤΜΧ.20
5. ΜΠΑΤΑΡΙΑ LR61 9V ΤΜΧ.20
6. ΜΠΑΤΑΡΙΑ CR2032 ΤΜΧ.80
Αριθμός Εντολής 57/29-08-2023
ΑΔΑ 6Μ5ΚΟΡ1Π-ΓΣΨ
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 14-09-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear