ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ53 & ΑΕ54/09-08-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ53 & ΑΕ54/09-08-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1. ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΦΑΝΑΡΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
2. ΔΕΞΙ ΦΑΝΑΡΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
3. ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΣΗΜΑ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
4. ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΣ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑΣ ΜΕ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΟ ( ΤΡΙΜ)
ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
5. ΤΟΞΟ ΜΑΣΚΑΣ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
6. ΨΥΓΕΙΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
7. ΚΑΠΟ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
8. ΔΕΞΙΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΠΟ - ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
9. ΑΡΙΣΤΕΡΟΣ ΜΕΝΤΕΣΕΣ ΚΑΠΟ - ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
10. ΜΕΤΩΠΗ- ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
11. ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΣΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ ΓΝΗΣΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
12. ΦΙΛΤΡΟΚΟΥΤΙ ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
13. ΑΕΡΑΓΩΓΟΙ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟ ΚΑΠΟ ΑΡΙΣΤΕΡΑ - ΔΕΞΙΑ ΓΝΗΣΙΟ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΤΜΧ.1
14. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΥ ΦΑΝΑΡΙΟΥ-
ΜΠΡΟΣΤΙΝΗΣ ΜΑΣΚΑΣ- ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ-
ΔΕΞΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΚΑΠΟ- ΨΥΓΕΙΟΥ-
ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ ΚΑΠΟ- ΜΕΤΩΠΗΣ- ΕΜΠΡΟΣ ΒΑΣΗ
ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΗΡΑ- ΦΙΛΤΡΟΚΟΥΤΙ- ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΜΠΡΟΣΤΙΝΟΥ
ΚΑΠΟ- ΘΟΛΟΥ ΕΜΠΡΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΕΞΙΑ- ΒΑΦΗ ΚΑΠΟ
ΕΜΠΡΟΣ-ΒΑΦΗ ΤΟΞΟΥ ΜΑΣΚΑΣ ΕΜΠΡΟΣ
ΚΗΟ 5285 ΑΡΙΘΜ.ΠΛΑΙΣΙΟΥ : WDB9066331P214751
Αριθμός Εντολής AE 53 & AE 54/09-08-2023
ΑΔΑ 6ΩΦ7ΟΡ1Π-ΕΞΩ
ΑΔΑΜ 23PROC013242368 2023-08-10
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 31-08-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear