ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ5/31-01-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕ5/31-01-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΟΞΥΓΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΟΖΑΝΗΣ

Παράρτημα 11:Παράρτημα Κοζάνης
Είδος Διαγωνισμού Απευθείας ανάθεση
Περιγραφή 1 Αναγόμωση Φιαλών Ο2 έως 1m3 150TEM
2 Αναγόμωση Φιαλών Ο2 από1,5m3 έως 2,1m3 600TEM
3 Υδραυλική δοκιμή 30TEM
4 Βαφή Φιάλης 10TEM
5 Αλλαγή κλείστρου φιάλης 20TEM
6 Μεταφορά (δρομολόγιο) 35TEM
7 Ενοικίαση φιαλών Ο2 έως 1m3με ενσωματωμένο μανόμετρο 15/μήνα
8 Ενοικίαση φιαλών Ο2 από 1,5m3έως 2,1m3 25/μήνα
Αριθμός Εντολής 5/31-01-2023
ΑΔΑ 6ΟΧΨΟΠ1Π-ΥΘΨ
ΑΔΑΜ 23PROC012072910
Καταληκτική Ημερ/νία Υποβολής Προσφορών 21-02-2023 - Ωρα 11:00 π.μ.
Αρχείο PDF pdf
Bear